Źivé vysílání v českém rozhlase

25.06.2015 11:32

      Po předchozí telefonické domluvě jsme společně s redaktorkou Českého rozhlasu Pardubice paní Jitkou Slezákovou navštívili rodinu Karmazínů v Širokém Dole.Cílem bylo zmapovat historii této krásné roubenky a zároveń zdokumentovat mnou vytvořené dřevěné plastiky v exteriérech krásně upravené zahrady,rovněž tak v interiéru.

      Protože se výrobky ze dřeva líbily domluvili jsme se na živém vysílání v pořadu poradna -tentokrát na téma "Dřevosochání motorovou pilou",které se odvisílalo dne 16.6.2015 od 11,15 hod ve studiu v Pardubicích.Vysílání se celkem zdařilo a jak to vypadá najdeme s pí.Slezákouvou ještě další témata do rozhlasového vysílání.Plné znění poradny najdete na webu českého rozhlasu.

       Myslím si,že se k tomuto tématu ještě vrátíme,neboť jsme zdaleka nemluvili o všem,co s řezbou motorovou pilou souvisí.