Lavička jezevčíka do dětské školky v Žamberku

29.06.2015 18:01

                  Ve dnech 26.-28.června 2015  Městské muzeum Žamberk a Město Žamberk  zorganizovalo již 15.ročník Svátků dřeva tentokrát na téma Dřevo a děti.Na tuto akci byly pozváni /na základě výběrového řízení/ 3 řezbáři pro řezbu motorovou pilou.Zadání do soutěže pro výběr bylo navrhnout a během 3 dnů za účasti veřejnosti zhotovit lavičku s dětským motiven do dětské školky.Já jsem zvolil  pololežící postavu jezevčíka,do  těla pak vydlabanou lavičku.Patřil jsem mezi 3 vybrané uchazeče.

                  V pátek ráno po přivítání ředitele muzea a krátkého pohoštění u starosty Žamberka jsme se vydali na místo  řezby.Na náměstí na každého čekal na uraveném místě dvoumetrový kmen jasanu o průměru 60 cm-a šli jsme bez otálení do práce.Počasní nám přálo a 1.den jsem řezal do 18,30hod bez přestávky na oběd.Druhý  den práce pokračovala ve stejném tempu a to již pod dohledem procházejících a ptajících se diváků.

                 Lavičky se všem třem řezbářům povedly a v neděli jsme je slavnostně ve 14 hod za přítomnosti ředitele muzea předali ředitelkám 3 mateřských školek.Doufám,že z nich děti budou mít radost.

                     Více info a foto na web stránkách žamberského muzea,které sídlí v prostorách žamberského zámku.